ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีพี ดีลลิ่ง กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 142,000.- รายละเอียดตามเอกสานดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-06-12_105758.pdf