ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวัดความแข็งอขงเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibro Scan) จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2567-05-23_144616.pdf