คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ในงาน Guidance Expo 2024 “แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566