ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 

เพิ่มเติม : Scan2566-09-12_133546.pdf