ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ฮอสปิเทค โปร จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 398,000.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-09-12_131637.pdf