ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัณฐกา คำวิเศษ พนักงานบริการทั่วไป ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหมากรุกไทยหญิง  ในการแข่งขันกีฬาหมากกระดานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566