ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณโครงการ 765,000.- คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-06-06_092047.pdf