ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ลู่เดินและวิ่งออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-05-25_135940.pdf