ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HCV โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม จำนวน 2 กล่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 534,144.- บาท รายอะเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-05-12_161111.pdf