ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ) งบประมาณโครงการ 2,650,176.- คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2566

เพิ่มเติม : Scan2566-05-08_155434.pdf