ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Dip and Spin control Set) จำนวน 12 Set 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-05-03_135816.pdf