ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ 2 กล่อง จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิน 268,099.20 บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-03-08_142125.pdf  

ติดต่อ
  • facebook