ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Kawata Kohei และ Mr. YoshitakaTakimoto นักศึกษาจาก Akita University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาฝึกประสบการณ์ภาควิชากิจกรรมบำบัด ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

ติดต่อ
  • facebook