ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-01-20_132551.pdf  

ติดต่อ
  • facebook