ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด เค.เอส.วิซั่น โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 113,313.- บาท ตามเอกสารใบเสนอราคาดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-01-20_130616.pdf  

ติดต่อ
  • facebook