คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และงานรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 57 ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ทั้งนี้ ผู้แทนบัณฑิต กล่าวขอบคุณและมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปพัฒนาคณะ จำนวน  83,500 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาัลยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566

ติดต่อ
  • facebook