ภาควิชาเทคนิคการแพทย์จัด KM Lunch Seminar ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อเรื่อง “ที-เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่มีส่วนของแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ที่จำเพาะต่อแอนติเจน CD19 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ยุภานันท์ วุฒิอิ่น แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้ ที-เซลล์ ของตนเอง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

ติดต่อ
  • facebook