ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่างานเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 36 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 831,600.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-01-06_155214.pdf  

ติดต่อ
  • facebook