ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมระบบบันทึกภาพ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมระบบบันทึกภาพ.pdf