ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : ประกาศร่างTOR.pdf  

ติดต่อ
  • facebook