ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ) งบประมาณโครงการ 6,706,000.- บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-11-09_142407.pdf  

ติดต่อ
  • facebook