ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด The Post-Graduate Seminar เรื่อง "Remote Assessment Tools of Functional capacity during and beyond the COVID-19 Pandemic: Feasibility and reliability in physiotherapy clinical practice" วิทยากรโดย Associate Professor Eleni Kortianou, Head of Physiotherapy Department School of Health Professionals, University of Thessaly, Greece (https://physio.uth.gr/en/)  ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

ติดต่อ
  • facebook