ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เมดิคอล ซัพพอร์ท จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 422,400.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-09-15_134609.pdf  

ติดต่อ
  • facebook