คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง เส้นทางสอบติด พิชิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเจาะลึกเกณฑ์การรับเข้าทุกรอบจากอาจารย์สายตรงคณะเทคนิคการแพทย์ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับชมถ่ายทอดสดกว่า 300 คน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

ติดต่อ
  • facebook