ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ งบประมาณโครงการ 1,478,134.- บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-09-12_111852.pdf  

ติดต่อ
  • facebook