ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,384,500.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-31_162248.pdf  

ติดต่อ
  • facebook