ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัลตร้าซาวด์ พร้อมรถเข็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 190,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-03_141734.pdf  

ติดต่อ
  • facebook