ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-03_141600.pdf  

ติดต่อ
  • facebook