ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดึงคอดึงหลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือดได้แก่ บริษัท พี ที เมด เทค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 440,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-03_141311.pdf  

ติดต่อ
  • facebook