ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-03_134911.pdf  

ติดต่อ
  • facebook