ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Veronica Chua Poh Choo​ คณบดี และ Mr. SIMON TAN XI LIANG , Ms. KOH HUI MIN นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Health Sciences, MAHSA University​ ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU Exchange Ceremony) หารือถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันและแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์ ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ติดต่อ
  • facebook