ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ PCR Alpha-thal จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-01_132039.pdf  

ติดต่อ
  • facebook