ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 422,400.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-01_132014.pdf  

ติดต่อ
  • facebook