ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และเครื่องดิ่มอาคารอเนกประสงค์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ใช้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม.pdf  

ติดต่อ
  • facebook