ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน 245 รายการ ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2

เวลา 09.00-09.50 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.15- 09.45 น. ดูสภาพรายการขายทอดตลาด

เวลา 10.00 น. เริ่มประมูล

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. หมายเลขโทรศัพท์ 053935074

 

เพิ่มเติม : ประกาศขายทอดตลาด.pdf  

ติดต่อ
  • facebook