ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า วงเงินงบประมาณ 963,965.28

เพิ่มเติม : บก.06-WCM2.pdf  

ติดต่อ
  • facebook