ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 งานเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า งบประมาณโครงการ 963,965.28 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-05-31_081844.pdf  

ติดต่อ
  • facebook