ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Viral load จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-05-19_104725.pdf  

ติดต่อ
  • facebook