ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Hb Typing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ได้แก่บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 149,800.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-05-09_160933.pdf  

ติดต่อ
  • facebook