รองศาสตราจารย์ ดร. สมรรถชัย จำนงค์กิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล และ กภ.สุพัชชา กองหาโคตร อาจารย์และนักกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมค่ายเก็บตัวนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย เพื่อทำการประเมินสมรรถภาพ ให้คำแนะนำในการสร้างเสริม และให้การรักษาอาการบาดเจ็บ ของนักปั่นทีมชาติไทย ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

ติดต่อ
  • facebook