ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม  พ.ศ. 2656 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-04-25_154631.pdf  

ติดต่อ
  • facebook