ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณโครงการ 2,568,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-04-20_103403.pdf  

ติดต่อ
  • facebook