ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัด KM Lunch Seminar ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อเรื่อง "ประสิทธิภาพของ COVID-19 Vaccine" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ หัวหน้าแขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

 

ติดต่อ
  • facebook