ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณโครงการ 4,480,000.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : 64120031868.pdf  

ติดต่อ
  • facebook