คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 46 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของคณะผู้ล่วงลับ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร ณ ลานกิจกรรม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

 

 

 

ภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 2564

ติดต่อ
  • facebook