ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด KM Lunch Seminar 2565 ครั้งที่ 2 เรื่อง "Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Sharing Experience for Detection by NGS" วิทยากรโดย ดร.พงษ์พันธ์ สวาสดิ์วงค์ นักวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.ผ่านระบบออนไลน์

ติดต่อ
  • facebook