ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf  

ติดต่อ
  • facebook