ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid hormone และ Tumor marker จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,336,244.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : 64117210913.pdf  

ติดต่อ
  • facebook