ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Hb Typing สำหรับเครื่อง Sevia Capillarys ll Flex Piercing 2 แพ็ค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นราคาทั้งสิ้น 194,312.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : 64117431404.pdf  

ติดต่อ
  • facebook