ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-1  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,534,400.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : 64117005068.pdf  

ติดต่อ
  • facebook